Hayrat Malaysia Merangkumi:

Hayrat Malaysia

Khidmat al-Quran dan Iman

Hayrat Malaysia

Khidmat al-Quran dan Iman
Layari

Hayrat Relief Malaysia

Dunia Berubah Dengan Kebaikan

Hayrat Relief Malaysia

NGO bantuan kemanusiaan
Layari

Penerbitan Hayrat

Risalah an-Nur & al-Quran Mushaf Tawafuq

Penerbitan Hayrat

Menterjemah dan mencetak Risalah Nur ke Bahasa Melayu & mengedar Quran Tawafuq di Malaysia
Layari