Bagaimanakah kita boleh membuktikan kewujudan Allah secara ringkas?

Published by admin on

Bagaimanakah kita boleh membuktikan kewujudan Allah secara ringkas?

Sebagaimana satu huruf tidak akan wujud tanpa si penulis, sebuah rumah tidak akan wujud tanpa si pembuat rumah, satu kampung tidak akan wujud tanpa ketua kampungnya, begitu jugalah Buku Alam ini memerlukan Si Penulisnya, Istana Alam ini memerlukan Si Pembinanya, Bandar Alam ini juga pasti memerlukan Si Pemerintahnya iaitu Allah Azza wa Jalla.1