No. 8A Prima Samudra, Jalan Samudra Utara 11, Taman Samudra Batu Caves